fredag 19. april 2013

Fredagsdiktet: Eg ser deg

Bilde fra Et hjerte om dagen


EG SER DEG

Du skin så sterkt
at jeg lyt late att augo.

På augneloka
dansar oppstoda mi
ei heil lita æve.

Hjarta driv med stavsprang.

Ingen kommentarer: